van klacht

naar oorzaak

Voor wie

Voor iedereen die (langdurige) klachten heeft op
fysiek en/of psychisch-emotioneel gebied.

Begeleiding/ behandeling bij

Relatieproblematiek, burn-out, traumatische (jeugd) ervaringen.
Allerlei vormen van verlies: door overlijden, echtscheiding,
verlies van gezondheid, werk etc. Fysieke- en/of emotionele klachten
zoals: pijnlijke gespannen schouders en nek, hoofdpijn, (lage) rugklachten
en/of pijnlijke gewrichten, maag-darmklachten, constipatie, slapeloosheid,
depressie, angsten, onzekerheid en gebrek aan zelfvertrouwen.
Klachten door fysieke overbelasting, verkeerde houding of na een blessure.

Oorzaak

Om een goede begeleiding c.q. behandeling te kunnen geven
is het belangrijk om samen te kijken wat de oorzaak
van jouw fysieke en/of emotionele onbalans is.

Werkwijze

De manier waarop ik werk heeft zijn oorsprong in de Traditionele Chinese Geneeswijze en mijn jarenlange ervaring met gesprekstherapie.

De TCG, die al duizenden jaren bestaat, gaat er vanuit dat o.a. lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De geest beïnvloedt het lichaam en omgekeerd. Als deze twee in balans zijn, zijn we gezond.

Het is dus niet verwonderlijk dat mensen in deze huidige stressvolle tijd, met een hoog gehalte aan ‘moeten’, in onbalans raken en hierdoor fysieke- en emotionele klachten ontwikkelen.

Langdurige (emotionele) stress kan dus lichamelijke klachten als slapeloosheid, hoofdpijn, migraine, nek- en schouderklachten, en rugpijn veroorzaken. Evenals maag/darmklachten (prikkelbaar darm syndroom), oververmoeidheid, een burn-out, nervositeit en onverklaarbare angsten. Het is dus belangrijk dat wij de oorzaak van jouw specifieke klachten achterhalen.

Klachten door fysieke overbelasting, zwaar werk, een verkeerde werkhouding of na letsel, behandel ik met massage en/of cupping.

Mocht je problemen hebben met verwerking van (jeugd)trauma’s, of op het gebied van rouw- en verlies (door overlijden van een dierbare, scheiding, verlies van gezondheid, werk of zingeving) of op relationeel gebied dan gaan wij hierover in gesprek. Praten helpt echt!

Afhankelijk van je voorkeur en situatie kunnen massage, coaching, leefstijl en voedingsadvies onderdeel zijn van jouw behandelplan. Alleen een gesprek of een ontspannende massage kan natuurlijk ook.

Omdat het belangrijk is dat jij je bij mij op je gemak voelt, maak ik altijd een afspraak voor een gratis, vrijblijvend intakegesprek van 15-30 minuten. In dit gesprek kun jij aangeven waarvoor je komt en leg ik mijn manier van werken uit. Als het je wat lijkt kunnen wij aansluitend het eerste consult doen.

N.B. De praktijk is niet rolstoeltoegankelijk. In overleg kan ik, als het om een gesprek gaat, ook bij u thuiskomen.

Prestatie codes:

24103 Overige Oosterse geneeswijzen

Verzamelnaam voor Oosterse geneeswijzen die niet onder andere noemers vallen.

24105 Tuina

Tui Na (ook wel aangeduid als Tuina) is een Chinese vorm van massage. Letterlijke betekenis: Tui=duw en Na=grijp. Vaak wordt een op shiatsu (dat wil zeggen drukpuntmassage) gelijkende vorm van massage toegepast. Andere vormen van Tui Na maken gebruik van het manipuleren van de ledematen.

24500 Psychotherapie

Psychotherapie is een therapievorm voor volwassenen en kinderen die maken hebben met psychische of psychosomatische aandoeningen, problemen en stoornissen, zoals angsten, depressies en verslavingsproblemen. Ook bij stress of een burn-out kan psychotherapie zijn vruchten afwerpen. Het doel van de therapie is om de psychische problemen en klachten (sterk) te verminderen of verdraaglijker te maken.

Behandelovereenkomst

Referenties

 • T
  Het was niet moeilijk om de stap naar Lies te zetten want mijn lijf deed pijn. Ik heb de massage als ontspannend ervaren. Ik heb door het gesprek meer inzicht gekregen in waar mijn problemen zitten. Het resultaat is dat ik hiermee aan de slag ga.
  T
 • H
  De stap naar hulpverlening vond ik moeilijk. Maar Lies gaf mij een vertrouwd en veilig gevoel. Dit heb ik als heel waardevol ervaren. Zij heeft mij inzicht gegeven in steeds terugkerende problemen en de massage was voor mij heerlijk en ontspannend. Ik heb grenzen leren stellen, durf meer mijn eigen 'ruimte' in te nemen en blijf minder in oude projecties hangen.
  H
 • C
  De stap naar hulp was niet moeilijk, ik wilde graag van mijn klachten af. Het meest waardevol was de aandacht en zorgvuldige behandeling/massage van Lies. Na enkele behandelingen was ik klachtenvrij.
  C

Over Lies Bot

Mijn naam is Lies Bot-Pater, geboren en opgegroeid in Haarlem, getrouwd en heb drie prachtige kinderen. Ik ben sinds 1983 woonachtig in het oosten van het land en heb altijd gewerkt in de gezondheidszorg. Naast de gezondheidszorg ben ik geïnteresseerd in kunst en kunstzinnige vorming en houd ik mij bezig met tekenen, vilt maken, schrijven en dichten. Voeding en koken zijn mijn andere passies. Bewustwording is mijn levensfilosofie en de natuur is voor mij een onuitputtelijke bron van energie.

Ik heb ruim 32 jaar (para)medische ervaring opgedaan in mijn eigen praktijk. Bij diverse ziekenhuizen c.q. specialisten en in een huisartsenpraktijk ben ik werkzaam geweest als doktersassistente en als assistente op de operatiekamer.

Overzicht opleidingen

 • Doktersassistente
 • Apothekers assistente
 • Basis vakopleiding traditionele Chinese geneeskunde
 • 1 jarige opleiding tot Tuina masseur
 • Certificaat basisjaar Medische Qigong
 • Certificaat Cupping
 • Opleiding tot BuQi therapeut bij het BuQi Instituut
 • Westerse medische basiskennis aan de HGU
 • Verlies en rouwbegeleiding aan de HGU
 • Westerse medische basiskennis CPION
IMG_4561

Tarieven

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Gratis

Intake

€ 60,-

Consult vergoed door verzekering

€ 55,-

Consult niet vergoed door verzekering

€ 60,-

Rustgevende massage
(max 60 minuten)

€ 35,-

Nek & Schouder massage
(max 30 minuten)

Indien u aanvullend verzekerd bent, vergoeden vrijwel alle verzekeringen geheel of gedeeltelijk mijn consulten. U kunt dit bij uw verzekering navragen. Mocht mijn behandeling onverhoopt niet vergoed worden kan, in overleg, een betalingsregeling afgesproken worden. Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren afgezegd te worden anders moet ik het consult in rekening brengen.

 

 • CAT beroeps registratie: CM 1921-13-02-19, zie link
 • Vergoedingen CAT Therapeut level 5, zie link
 • RBCZ-code: 190270R, zie link
 • AGB zorgverleners code: 90101471
 • AGB praktijkcode: 9061004
 • Prestatiecodes:
 • 24103 Behandeling overige Oosterse geneeswijzen. Verzamelnaam voor Oosterse geneeswijzen die niet onder andere noemers vallen.
 • 24500 Behandeling psychotherapie. Psychotherapie is een therapievorm voor volwassenen en kinderen die maken hebben met psychische of psychosomatische aandoeningen, problemen en stoornissen, zoals angsten, depressies en verslavingsproblemen. Ook bij stress of een burn-out kan psychotherapie zijn vruchten afwerpen. Het doel van de therapie is om de psychische problemen en klachten (sterk) te verminderen of verdraaglijker te maken.
 • 24105 Behandeling Tuina. Tui Na (ook wel aangeduid als Tuina) is een Chinese vorm van massage. Letterlijke betekenis: Tui=duw en Na=grijp. Vaak wordt een op shiatsu (dat wil zeggen drukpuntmassage) gelijkende vorm van massage toegepast. Andere vormen van Tui Na maken gebruik van het manipuleren van de ledematen.
 • Als CAT therapeut val ik onder het Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: GAT geschillencommissie.

GAT_algemene_voorwaarden_voor_alternatieve_complementaire_therapeuten-1

 

PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van uw behandeling
 • de kosten van het consult